Máy tính pc Gaming
VGA - Card màn hình chơi game
Màn hình pc cao cấp
may tinh workstation do hoa banner top
main pc
chip cpu
ram bo nho trong
vga pc
man pc
banner cam ket chat luong
Chính sách bảo hành
Miễn phí tư vấn lắp đặt
Lắp đặt xây dựng cấu hình pc chuyển nghiệp

 

 

danh muc min

Tin khuyến mại

 

danh muc min

Danh sách tin tức

 

danh muc min

Xây dựng cấu hình

-6%
Giá gốc là: 950.000₫.Giá hiện tại là: 890.000₫.
-7%
Giá gốc là: 2.300.000₫.Giá hiện tại là: 2.150.000₫.
-7%
Giá gốc là: 2.300.000₫.Giá hiện tại là: 2.150.000₫.
-12%
Giá gốc là: 1.700.000₫.Giá hiện tại là: 1.490.000₫.
-9%
Giá gốc là: 1.900.000₫.Giá hiện tại là: 1.720.000₫.
-11%
Giá gốc là: 1.600.000₫.Giá hiện tại là: 1.430.000₫.
-4%
Giá gốc là: 7.200.000₫.Giá hiện tại là: 6.900.000₫.
-3%
Giá gốc là: 3.300.000₫.Giá hiện tại là: 3.200.000₫.
-13%
Giá gốc là: 13.890.000₫.Giá hiện tại là: 12.060.000₫.
-3%
Giá gốc là: 8.300.000₫.Giá hiện tại là: 8.020.000₫.
-10%
Giá gốc là: 3.950.000₫.Giá hiện tại là: 3.550.000₫.
-40%
Giá gốc là: 250.000₫.Giá hiện tại là: 150.000₫.
-7%
Giá gốc là: 4.100.000₫.Giá hiện tại là: 3.800.000₫.
-1%
Giá gốc là: 4.500.000₫.Giá hiện tại là: 4.440.000₫.
-13%
Giá gốc là: 13.890.000₫.Giá hiện tại là: 12.060.000₫.
-3%
Giá gốc là: 8.300.000₫.Giá hiện tại là: 8.020.000₫.
-1%
Giá gốc là: 4.500.000₫.Giá hiện tại là: 4.440.000₫.
Máy tính Workstations
-1%
Giá gốc là: 4.500.000₫.Giá hiện tại là: 4.440.000₫.
-3%
Giá gốc là: 8.300.000₫.Giá hiện tại là: 8.020.000₫.
-13%
Giá gốc là: 13.890.000₫.Giá hiện tại là: 12.060.000₫.
Máy tính chơi game theo yêu cầu
-6%
Giá gốc là: 950.000₫.Giá hiện tại là: 890.000₫.
-6%
Giá gốc là: 950.000₫.Giá hiện tại là: 890.000₫.
-7%
Giá gốc là: 2.300.000₫.Giá hiện tại là: 2.150.000₫.
-7%
Giá gốc là: 2.300.000₫.Giá hiện tại là: 2.150.000₫.
-12%
Giá gốc là: 1.700.000₫.Giá hiện tại là: 1.490.000₫.
-9%
Giá gốc là: 1.900.000₫.Giá hiện tại là: 1.720.000₫.
-11%
Giá gốc là: 1.600.000₫.Giá hiện tại là: 1.430.000₫.
-4%
Giá gốc là: 7.200.000₫.Giá hiện tại là: 6.900.000₫.
Main board - Bo mạch chủ
-6%
Giá gốc là: 950.000₫.Giá hiện tại là: 890.000₫.
-6%
Giá gốc là: 950.000₫.Giá hiện tại là: 890.000₫.
-7%
Giá gốc là: 2.300.000₫.Giá hiện tại là: 2.150.000₫.
-7%
Giá gốc là: 2.300.000₫.Giá hiện tại là: 2.150.000₫.
-12%
Giá gốc là: 1.700.000₫.Giá hiện tại là: 1.490.000₫.
-9%
Giá gốc là: 1.900.000₫.Giá hiện tại là: 1.720.000₫.
-11%
Giá gốc là: 1.600.000₫.Giá hiện tại là: 1.430.000₫.
-10%
Giá gốc là: 3.950.000₫.Giá hiện tại là: 3.550.000₫.
-40%
Giá gốc là: 250.000₫.Giá hiện tại là: 150.000₫.
-7%
Giá gốc là: 4.100.000₫.Giá hiện tại là: 3.800.000₫.
-6%
Giá gốc là: 4.200.000₫.Giá hiện tại là: 3.950.000₫.
-19%
Giá gốc là: 730.000₫.Giá hiện tại là: 590.000₫.
-8%
Giá gốc là: 1.400.000₫.Giá hiện tại là: 1.290.000₫.
-8%
Giá gốc là: 530.000₫.Giá hiện tại là: 490.000₫.
-12%
Giá gốc là: 330.000₫.Giá hiện tại là: 290.000₫.
Bộ vi xử lý CPU
-10%
Giá gốc là: 3.950.000₫.Giá hiện tại là: 3.550.000₫.
-40%
Giá gốc là: 250.000₫.Giá hiện tại là: 150.000₫.
-7%
Giá gốc là: 4.100.000₫.Giá hiện tại là: 3.800.000₫.
-6%
Giá gốc là: 4.200.000₫.Giá hiện tại là: 3.950.000₫.
-19%
Giá gốc là: 730.000₫.Giá hiện tại là: 590.000₫.
-8%
Giá gốc là: 1.400.000₫.Giá hiện tại là: 1.290.000₫.
-8%
Giá gốc là: 530.000₫.Giá hiện tại là: 490.000₫.
-7%
Giá gốc là: 2.300.000₫.Giá hiện tại là: 2.150.000₫.
-13%
Giá gốc là: 5.300.000₫.Giá hiện tại là: 4.600.000₫.
-11%
Giá gốc là: 1.850.000₫.Giá hiện tại là: 1.650.000₫.
banner vga card man hinh
-7%
Giá gốc là: 2.300.000₫.Giá hiện tại là: 2.150.000₫.
-13%
Giá gốc là: 5.300.000₫.Giá hiện tại là: 4.600.000₫.
-11%
Giá gốc là: 1.850.000₫.Giá hiện tại là: 1.650.000₫.