Chi phí dự tính: 0
1. MAINBOARD - BO MẠCH CHỦ
2. CPU - BỘ VI XỬ LÝ
3. TẢN NHIỆT - COOLING
4. RAM - BỘ NHỚ TRONG
5. Ổ CỨNG LƯU DỮ LIỆU
6. PSU - NGUỒN MÁY TÍNH
7. VGA - CARD MÀN HÌNH
8. CASE - VỎ MÁY TÍNH
9. MÀN HÌNH MÁY TÍNH
10. Bàn Phím Máy Tính
11. Chuột Máy Tính
Tìm linh kiện

SÓC BAY COMPUTER

Bảng giá linh kiện

Đã tạo: 02/03/2024 09:0

STT Mã sản phẩm Tên sản phẩm Giá Số lượng Thành tiền